Rug Coaching.  

Uw rug is de basis voor een gezond en fit leven!

Whiplash gerelateerde klachten.

Whiplash gerelateerde klachten zijn zeer divers van aard en worden zeer uitgebreid uitgezocht in de Intake.

Enkele zaken die van groot belang zijn:

- welk soort ongeval (kop/staart, recht op elkaar of in een bepaalde hoek op elkaar gebotst
- welke snelheid
welk voertuig (twee auto's, een auto en een fiets, eenzijdig ongeval tegen een boom en nog heel veel diversiteit)
- zijn er onderzoeken gedaan (röntgenfoto, scan, echo e.d.)

Als de volledige situatie duidelijk is wordt beslist wat het plan van aanpak is zoals bv het opvragen van een scan. Van groot belang voor de therapeut is dat er geen schade is aan structuren die op dat moment of op een later moment klachten en problemen va gaat krijgen.

Soms is het nodig om een multidisciplinaire aanpak aan te bieden vanwege problemen van persoonlijke aard. B.v. men krijgt het dagelijkse ritme niet meer onder de knie vanwege bv. concentratiestoornissen, geheugenproblemen. 

Dit soort problematiek staat het herstel in de weg en zal dus ook opgepakt moeten worden.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is van groot belang voor een zo optimaal mogelijk herstel te kunnen bereiken. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info